Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.rat24.pl, zwanego dalej Serwisem.

§ 1. Kto jest Administratorem danych dla osób odwiedzających Serwis rat24.pl?
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fundacja RAT24 z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 515, 80-320, wpisana do Sądu Rejonowego dla M. Gdańska, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433922, REGON: 221747340 NIP: 584-27-28-779.

Dane kontaktowe administratora: biuro@rat24.pl

Z inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym ze strony Administratora za przetwarzanie danych osobowych można się kontaktować bezpośrednio pod adresem email: iod@rat24.pl

§ 2. W jakim celu przetwarzamy dane

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera, a przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Pliki z logami mogą być przez nas analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów funkcjonowania serwisu.

Dane osobowe uzyskiwane są wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając do Administratora pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, w zapytaniach kierowanych do Fundacji oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Fundacji jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie newslettera.

§ 3. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś. Czasy te określamy w naszych klauzulach informacyjnych, które umieszczamy przy okazji zbierania danych. Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

§ 4. Ciasteczka
1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu.
2. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
a. zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu czy wysyłanych formularzach,
b. statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,
3. Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby.
4. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Fundacji RAT24 będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.

§ 5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych z ramienia Administratora oraz dostęp do danych osób trzecich
1. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Fundację RAT24 mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do takiego dostępu. Wszystkie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania poufności.
2. Dane osobowe przetwarzane w zbiorach Fundacji RAT24 mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom władzy państwowej – jedynie jednak w zakresie wskazanym wprost w przepisach, na
podstawie których owe podmioty występują o udostępnienie im określonych danych osobowych.

§ 6. Terytorium, na którym przetwarzane są dane osobowe
Dane osobowe są przez nas przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Fundacja RAT24 oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 8. Twoje prawa

Jako właściciel swoich danych osobowych posiadasz dostęp do treści oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.

§ 9. Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres iod@rat24.pl

§ 10. Zmiany Polityki Prywatności
Fundacja RAT24 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Fundacje Wspierają

IQ.pl - specjaliści od serwerów
Biedronka

Fundacji Patronują