Patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Z lekkim opóźnieniem pragę poinformować iż w dniu 19go września działania Fundacji oraz samą Fundację, objął patronatem Komendant Wojewódzki Policji w Gdarisku insp. Wojciech Sobczak.

Dziękując za okazane nam zaufanie, głęboko wierzę iż wspólne działania Fundacji Rat24 oraz Policji przyczynią się zwiększenia bezpieczeństwa na drogach województwa pomorskiego.

Rafał Koszela
Prezes Fundacji

Fundacje Wspierają

IQ.pl - specjaliści od serwerów
Biedronka

Fundacji Patronują