O fundacji

1291619_588832751159777_768259132_n

Fundacja Ratownictwo Drogowe Rat24, została ustanowiona w dniu 27 sierpnia 2012 roku.

Celami Fundacji są:
1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia osób w stanach nagłych zagrożeń, w szczególności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
2. Działanie na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji z zasad pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cele te realizujemy poprzez utworzenie mobilnego patrolu ratownictwa drogowego, który bierze udział w zabezpieczeniach wypadków na terenie Trójmiasta, wspierając tym samym Państwowy System Ratownictwa. Ratownicy RAT24 udzielają pomocy ponad 30 razy, każdego miesiąca. Prowadzimy także szkolenia i warsztaty z pierwszej pomocy. Zgłaszamy również propozycje dotyczące zmian, które przyczynić się mogą do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczymy Pierwszej Pomocy w przedszkolach.
Program Edukacyjny „Abecadło ratownictwa”

Podnosimy świadomość dzieci
Program Edukacyjny „Bezpieczny Przedszkolak”

Ratujemy życie i zdrowie ludzkie
Program „Patrol Ratownictwa Drogowego”

Fundacje Wspierają

IQ.pl - specjaliści od serwerów
Biedronka

Fundacji Patronują